VOŠ2

seminární práce do ZAS

 • vypsaná témata na školní rok 2011/2012 jsou zde 
 • odevzdat vytištěné do středy 29.2.2012 (8:55), za pozdní odevzdání je práce navíc
 • elektronickou verzi odeslat na email (viz kontakt)
    
 • rozsah:
   
  • titulní strana (název práce, jméno, třída, školní rok)
  • obsah - doporučuji využít automatické seznamy ve wordu (odkazy/obsah), nezapomeňte si nadpisy uložit do správného stylu (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.), jinak se vám obsah nevygeneruje
  • min. 3x A4 textu a schémat
  • podpis
  • obrazová část - libovolný počet fotografií
  • uvést min.3 použité informační zdroje, při zápisu dodržet příslušnou normu ČSN ISO 690 - lze využít přímo funkce ve wordu (odkazy/spravovat prameny), nebo online generátor citací (např. tento).
Comments