Bio

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ


    · VUT v Brně, fakulta stavební

obor: vodní hospodářství a vodní stavby
období: 2005 – 2011

závěrečné práce:
 • Vliv revitalizačních úprav v úseku toku Dědiny na rozsah záplavového území a na zvýšení retenční kapacity nivy - diplomová práce je ke stažení zde.

 • Půběh ztrát mechanické energie vypočítané metodou po úsecích u křivky snížení v prizmatickém obdélníkovém korytě - bakalářská práce je ke stažení zde.

    · VOŠ stavební a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě

            obor: vodohospodářské stavby
            období: 2000 – 2005

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI


    · VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto

            vykonávaná funkce: učitel odborných předmětů          
            období:
2011 -

    · AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s.r.o.

            vykonávaná funkce: projektant vodohospodářských staveb           
           
období: 2011  

    · ŠINDLAR s.r.o.

            vykonávaná funkce: projektant vodohospodářských staveb           
    
        období: 2002 – 2010 (brigádně)

CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ


    · Učitelství odborných předmětů pro střední školy - osvědčení o absolvování studia

            udělující instituce: VUT v Brně - Institut celoživotního vzdělávání
            rozsah: 264 hodin výuky
            rok: 2013 a 2014

    · GEOVĚDY - osvědčení o absolvování kurzu

            udělující instituce: Vodní zdroje Chrudim
            rozsah: 40 hodin výuky
            rok: 2013

    · Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých

            udělující instituce: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
            rozsah: 100 hodin výuky
            rok: 2012

ZNALOSTI SOFTWARE


 • SMS - FESWMS
 • HEC – RAS
 • Atlas DMT
 • GIS
 • AutoCAD
 • Microstation
 • WINPLAN
 • AutoPEN
 • MS Office